Polska w 2014 roku importerem energii elektrycznej!

wtyczkaWedług danych Polskich Sieci Elektroenergetycznych, nie obejmujących dostaw operatorskich i wymiany na liniach 110 kV, w 2014 roku import energii elektrycznej do Polski wyniósł 4030,3 GWh (w 2013 około 2259,7 GWh), a eksport tylko 1066,8 GWh (w 2013 około 5626,7 GWh).Jeszcze w 2013 bilans był odwrotny i przewaga exportu nad importem wynosiła 3367 GWh.

Oznacza to, że z eksportera prądu elektrycznego staliśmy się jego importerem.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

72 ÷ 9 =