Elektrownie

Elektrownie przekształcają energię zawartą w paliwie na prąd elektryczny. Elektrownie dzielimy na kilka typów w zależności od sposobu wytwarzania przezeń energii elektrycznej.

Zatrudnienie

Mimo, iż elektrownie są geometrycznie ie bardzo dużymi zakładami przemysłowymi to zatrudnienie w nich wcale nie jest takie duże. Przykładowo elektrownia Rybnik zatrudnia około 700 osób. Nie które jednak z posad w elektrowniach to prawdziwe miejsca płacy. Zatrudnienie w polskich elektrowniach w przeliczeniu na 1 MWh (megawatogodzinę) jest stosunkowo wysokie.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

8 × 1 =