Elektrownia atomowa w Żarnowcu

Elektrownia jądrowa w Żarnowcu to elektrownia, której budowa zakończyła się fiaskiem. Rozpoczęcie budowy miało miejsce w 1982 roku. Budowę zakończono – decyzją administracyjną – we wrześniu 1990 roku.

Było blisko

Stan prac betonowych eksperci oceniali na 80%. Zakupiono nawet 4 reaktory WWER-440.

Co się stało z reaktorami z Żarnowca?

  • jeden pracuje w elektrowni w Loviisa w Finlandii (został sprzedany )
  • drugi znajduje się w centrum szkoleń w Paks na Węgrzech
  • pozostałe dwa zezłomowano

Stan na rok 2016

Obecnie betonowe mury elektrowni stoją nieprzykryte. Jeśli budynki nie zostaną wykorzystane do jakichkolwiek celów zapewne dojdzie do ich całkowitego zniszczenia a wtedy elektrownie czeka już tylko jedno: skruszenie na gruz.

Powody zatrzymania inwestycji

Wymienia się kilka powodów zatrzymania budowy elektrowni w Żarnowcu. Wśród nich są mi:

  • protesty społeczne i negatywne nastroje po awarii elektrowni w Czarnobylu 26 kwietnia 1986 roku; byli liczne protesty miejscowej ludności – pytanie tylko dlaczego budowy nie zatrzymano np. w 1987 roku?
  • niską opłacalność produkcji prądu w elektrowni jądrowej, przy bardzo dużych zasobach polskiego węgla